fbpx

Seu electrònica i transparència

Factura electrònica

Factura electrònica adreçada als proveïdors
A partir del 15 de gener de 2015 els proveïdors del Consorci de les Vies Verdes de Girona que siguin societats anònimes, societats de responsabilitat limitada o unions temporals d’empresa, i la resta d´entitats definides a l´article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d´impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, tenen l´obligació de presentar factures electròniques.

Vegeu la informació Què és la facturació electrònica?

A qui s’adreça

Empreses
Societats anònimes, societats de responsabilitat limitada o unions temporals d’empresa, i la resta d’entitats definides a l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre.

Més informació

Consorci de les Vies Verdes de Girona
C/ Emili Grahit, 13, 9-B
17002 Girona
info@viesverdes.org
Tel 972 48 69 50

Documentació

Com crear i enviar una factura electrònica
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i craeció del registre comptable de factures en el Sector Públic Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures electròniques.

Informació en línia

Accés a l’aplicatiu per l’enviament de factura electrònica.

Tauler d'anuncis

Perfil públic de contractació

Actualitat