Actualitat
de les rutes

Les notícies més destacades

Les autoritats presents en la signatura del conveni

Fornells de la Selva i Quart planegen connectar els municipis amb una via verda

05/07/2024

Els ajuntaments de Fornells de la Selva i Quart han signat un conveni amb el Consorci per finançar la redacció de l’estudi del traçat i l’avantprojecte de via verda.

El nou traçat ha de donar continuïtat a l’augment de mobilitat no motoritzada que generen les vies verdes existents al Gironès.

El Consorci de les Vies Verdes de Girona, l’Ajuntament de Quart i l’Ajuntament de Fornells de la Selva han signat un conveni de cofinançament per al servei de redacció d’un estudi d’alternatives de traçat i l’avantprojecte d’una via verda de connexió entre els municipis de Quart i Fornells de la Selva.

Aquest nou tram de via verda es considera necessari degut a l’augment del volum de mobilitat no motoritzada generat entre els dos municipis. Com s’explica en el conveni, la ruta del Carrilet II, una de les clàssiques vies verdes de les comarques gironines, fa possible i rep des de fa molt anys un gran volum de mobilitat no motoritzada entre Girona i Quart. A més, darrerament s’ha generat un increment d’aquesta mobilitat gràcies al nou tram de via verda interurbana que connecta els municipis de Campllong, Cassà de la Selva, Llambilles, Fornells de la Selva i Sant Andreu Salou, finalitzada el 2022 i coneguda com la ruta del Pla Gironès Sud.

Per donar continuïtat a aquest volum de mobilitat, els tres signants del conveni han manifestat la necessitat de redactar un estudi de traçat i un avantprojecte de via verda entre els municipis esmentats, amb la finalitat de crear una infraestructura de mobilitat sostenible que connecti ambdós nuclis urbans amb garanties reals de seguretat per als usuaris.

Els ajuntaments de Quart i Fornells de la Selva assumiran el cost de l’estudi i l’avantprojecte, mentre que el Consorci de les Vies Verdes de Girona serà el responsable de portar a terme la contractació.

El conveni estipula que els honoraris de redacció de l’estudi i l’avantprojecte tenen un pressupost de 8.439,75 euros, IVA inclòs, i cada municipi es compromet a finançar-ne el 50 %. El Consorci assumeix l’obligació de licitar aquesta contractació menor, i publicarà el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de la Província de Girona. El conveni té un termini de vigència de dos anys prorrogables.

Els signants del conveni són Ferran Rodero, alcalde de Quart; Sònia Gràcia, alcaldessa de Fornells de la Selva, i Joaquim Roca, diputat de la Diputació de Girona i president delegat del Consorci de les Vies Verdes de Girona.

Peu foto: Sr. Ricard Ruiz de Morales, primer tinent d’alcalde de Quart; Sr. Ferran Rodero, alcalde de Quart; Sr. Joaquim Roca, diputat de la Diputació de Girona i president delegat del Consorci de les Vies Verdes e Girona; Sra. Sònia Gràcia i Xuclà, alcaldessa de Fornells de la Selva; Jaume Ribas, segon tinent d’alcalde de Fornells de la Selva.

BUTLLETÍ

Subscriu-te al butlletí i no et perdis cap notícia sobre les Vies Verdes de Girona i Pirinexus

Ves-hi

Els Secrets de
les Vies Verdes

Dels Pirineus a la Costa Brava

DESCOBREIX ELS SECRETS