Noves Vies Verdes FEDER

D’acord amb la RESOLUCIÓ TES/3340/2019, de 2 de novembre, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 9 de desembre de 2019, en la qual es resol, entre altres, les sol·licituds dels projectes per a l’execució de noves vies verdes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) presentades pel Consorci de les Vies Verdes, per un import total 3.446.398,02 € i amb un cost total subvencionable de 6.892.796,01 €, i que són els següents:

(Enllaç a notícia publicada el 12/2019)

EXECUCIÓ FINALITZADA:

Xarxa ciclista de connexió dels nuclis de la Vall d’en Bas (codi operació PO01- 012528)

Cost total subvencionable: 483.530,74 €

Ajut FEDER: 241.765,37 € 

Taxa de cofinançament resultant: 50% Total km: 3,14

Notícia a Enllestida-la-xarxa-ciclista-de-connexio-dels-nuclis-de-la-vall-den-bas-amb-nous-trams-de-via-verda-per-millorar-la-mobilitat-sostenible-del-municipi/

 

EN EXECUCIÓ: 

Via verda Cassà de la Selva Campllong Fornells Llambilles (codi operació PO01-012710)

Cost total subvencionable: 1.500.000,00 €

Ajut FEDER: 750.000,00 €

Taxa de cofinançament resultant: 50% Total km: 28,360 (dels quals 12.825 metres són de vies existents, 10.840 metres són noves vies i 4.695 metres són de millora de vies).

 

Connexió del municipi d’Aiguaviva amb Vilablareix i amb l’aeroport de Girona (codi operació PO01-012707)

Cost total subvencionable: 1.090.539,97 €

Ajut FEDER: 545.269,99 €

Taxa de cofinançament resultant: 50% Total km: 5,48 

 

Via verda entre els nuclis urbans de Platja d’Aro i Sant Antoni de Calonge (codi operació PO01-012482)

Cost total subvencionable: 637.426,85 €

Ajut FEDER: 318.713,43 €

Taxa de cofinançament resultant: 50% Total km: 3,30 

 

PROPERA EXECUCIÓ: 

Connexió del carril bici de Celrà amb Girona (codi operació PO01-012562) 

Cost total subvencionable: 915.805,60 €

Ajut FEDER: 457.902,80 €

Taxa de cofinançament resultant: 50% Total km: 1,65

 

PENDENT D’EXECUCIÓ:

NOTA: Aquests dos projectes estan pendents d’un nou finançament.

Connexió de la Via Verda des de Sant Joan de les Abadesses fins a la Vall de Bianya (tram Sant Joan – Pont de Planàs) 

Total km: 2,89

Connectivitat entre les rutes de la Vall del Ter i la Vall del Llémena (Bescanó – Sant Gregori)

Total km: 4,72

 

OBJECTIU ESPECÍFIC: OE 4.5.1. Foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana – rural, millores de la xarxa viària, transport ciclista, vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistemes de subministrament d’energies netes. 

RESULTATS ESPECÍFICS de l’OE 4.5.1 (codi indicador de resultat R044J “Emissió de gasos amb efecte d’hivernacle”)

El 50 % d’aquests projectes és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en coneixement i ocupació.

Departament de Territori i Sostenibilitat

Amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement i de la Diputació de Girona: 

Departament d'Empresa i Coneixement      

 

 

 

 

Actualitat