Projecte d’obra: Connexió del municipi d’Aiguaviva amb Vilablareix i amb l’aeroport de Girona

 

Aquest projecte inclou les actuacions següents: 

 

Obres d’adequació de la via verda de connexió entre Aiguaviva i Mas Aliu seguint el Masroc, on es construirà una passarel·la sobre el riu. L’objecte de l’actuació és desenvolupar el traçat de la via verda des del nucli d’Aiguaviva, on es projecta l’inici connectant la zona esportiva, en la cruïlla del carrer Major amb el Carrer Verge de Vilademany. A l’extrem de Vilablareix es preveu la connexió amb el camí dels Deus Roures. L’actuació també inclou la senyalització vertical direccional i informativa.

El traçat es planteja pel marge esquerre del riu Masroc. Es preveu que la traça s’iniciï a la zona esportiva, connectant amb el camí existent que voreja el límit de les parcel·les urbanes. Aquest tram de camí ja consolidat connecta amb el camí públic que dóna accés a la Font d’en Solà. Abans d’arribar al gual existent que creua sobre el Masroc, es proposa endinsar-se cap al costat dret, dins la zona boscosa, aprofitant un corriol de pas que porta fins a la font. En aquest punt es proposa creuar la llera del riu Masroc, substituint el pas existent per una passera inundable. Una vegada creuat el riu, la traça es planteja de forma paral·lela al riu, pel seu marge esquerre, fins a connectar amb un camí existent que voreja el Bosc d’en Xapes.

Aquest camí, que pertany tant a Aiguaviva com al terme municipal de Vilablareix, connecta amb els Deu Roures al polígon industrial de Mas Aliu i facilita el pas de vianants i ciclistes entre els dos municipis limítrofs i els seus respectius pols de generació econòmica. També permet connectar amb les rutes de la Vall de Llémena i cap a la via verda de la ruta del Carrilet, entre d’altres. 

 

Construcció d’una via verda que connecta el nucli urbà d’Aiguaviva amb l’Aeroport de Girona – Costa Brava, que connectarà amb el tram entre Aiguaviva i Mas Aliu La nova via verda recorrerà paral·lela a la carretera GIV-5331, que tindrà uns 4.775 m de longitud, connectarà amb el tram entre Aiguaviva i Mas Aliu, i també facilitarà la connexió amb els nuclis de Riudellots de la Selva, Campllong i Cassà, complementant així la xarxa actual de vies verdes de les comarques gironines promoguda per les diferents administracions. La nova via verda s’ha projectat paral·lela a la carretera pel marge esquerre (oest) per evitar efectuar creuaments a nivell a la carretera, i de forma segregada per assegurar la seguretat dels usuaris.

La plataforma de la via verda s’ha previst ocupant la franja de domini públic de la carretera, per reduir les afectacions al camp, i respectant els elements de drenatge de la mateixa. La via verda, al llarg del seu traçat, creua diversos cursos fluvials: el torrent de Can Garrofa, riera d’en Ribert, riera de la Torre i afluent de la riera de la Torre, on en la intersecció d’aquests cursos fluvials es preveu la construcció d’unes passarel·les metàl·liques fabricades amb perfils laminats d’acer estructural.

 

Senyalització urbana i rural per facilitar la connectivitat i seguretat entre ambdós municipis. Es contempla la col·locació de la senyalització vertical necessària, per indicar l’inici i final del tram de via reservada a bicicletes i vianants, així com la senyalització de les interseccions amb els camins existents. 

El projecte pretén desenvolupar i millorar la mobilitat quotidiana i la intermodalitat, alhora que connecta i fa inclusió de la via ciclista a diverses rutes i xarxes de vies ciclistes que vertebren la mobilitat sostenible de la comarca del Gironès i la província de Girona. Connecta de forma directa diferents nuclis de població (Aiguaviva i Vilablareix principalment) i permet la connexió i accessibilitat de forma directa a un gran centre generador de mobilitat: l’Aeroport de Girona – Costa Brava, contribuint a una mobilitat baixa en carboni, segura i sostenible reduint l’emissió de CO2

L’actuació es divideix en dos eixos diferents, els quals connecten per la trama de carrers de zona 30 del nucli d’Aiguaviva. Els eixos esmentats es concreten com segueix:

  1. Tram de connexió entre Aiguaviva i Mas Aliu seguint el Masroc: la via ciclista es projecta com un camí verd compartit amb vianants amb un accés restringit o puntal de vehicles (ja que es tracta d’accessos veïnals amb poc trànsit rodat), on s’aprofita la traça actual del camí. En aquest tram es preveuen fonamentalment actuacions de senyalització i l’execució d’una nova passera inundable mitjançant biguetes d’acer per salvar el creuament del riu Masroc.
  2. Tram de connexió entre Aiguaviva i l’Aeroport de Girona – Costa Brava: aquest tram també es projecte com un camí verd compartit amb vianants, però en aquest cas amb restricció total d’accés al transit rodat. La nova via es projecta paral·lela a la carretera pel marge esquerre. L’actuació requerirà l’execució d’una nova plataforma ocupant la franja de domini públic de la carretera, per reduir les afectacions al camp, i respectant els elements de drenatge de la mateixa.

 


Actualitat