Planes de Sostenibilidad Turística (PSTD)

 

 

El Consorci de les Vies verdes de Girona està treballant en l’ampliació i millora de les rutes a comarques gironines, gràcies a un ajut dels Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos para entidades locales (PSTD), finançats amb el fons europeu Next Generation. Aquesta plans atorguen uns 3,5 milions d’euros al Consorci, i suposen gairebé el 100 % de finançament de la major part de els actuacions. L’execució de les actuacions es reparteix en tres anualitats i finalitzarà el 2024.

El nou pla preveu divuit actuacions, cinc de les quals suposen la construcció de nous trams de via verda a diferents punts de la geografia gironina, vuit són de millores en vies verdes existents, quatre estan relacionades amb un projecte de difusió i promoció de les vies verdes existents, i es preveu una altra actuació que inclogui l’assistència externa de suport en la gestió de la subvenció.

Les actuacions que impliquen la construcció i adequació d’infraestructura turística permetran crear 14 km de noves vies verdes, amb un cost projectat de 3.230.253,14 d’euros. També es reforçarà la senyalització i s’ampliarà l’enllumenat públic en alguns trams, i es realitzaran diverses accions de promoció i comunicació.

La distribució inicial dels finançaments anuals és la següent:

Vegeu els detalls de la subvenció a: Antecedents_PSTD CVVGi

Pla Financer PLANES 22-24:  Projectes, Costos, Ajuts.

El PSTD està finançat amb fons provinents de la Unió Europea-Next Generation (UE) del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. C14.I01

 

Actualitat