Els Secrets de les Vies Verdes

>> Descobreix la nova app de les Vies Verdes

 

El projecte «Secrets de les vies verdes» té com a objectiu promoure i millorar la interpretació del territori per on passen les vies verdes. La idea és donar a conèixer elements patrimonials culturals i naturals que aportin valor afegit a les rutes, generin impacte econòmic en els diferents municipis i promocionin elements que actualment són poc coneguts pels visitants malgrat el seu valor patrimonial.

Les vies verdes de Girona han esdevingut un eix de comunicació turística important, sostenible i accessible, i amb aquest projecte es pretén fer-ne també un eix d’interpretació del territori amb un doble objectiu: el gaudi turístic combinat amb la sensibilització mediambiental i cultural.

El projecte inclou la creació o adaptació d’una sèrie d’itineraris temàtics senyalitzats, connectats i accessibles des de les vies verdes, que permeten descobrir elements i recursos naturals i culturals nous, a partir dels elements patrimonials del territori, seleccionats per la seva singularitat i interès.

Les rutes proposades han estat fruit del treball conjunt amb els ajuntaments de cada municipi, els consells comarcals i altres ens com el Consorci del Ter. Es tracta d’un treball en xarxa, que promou rutes de diferents característiques amb la finalitat de donar a conèixer el patrimoni material i immaterial del territori. És un projecte viu, i en procés de creixement, i l’objectiu és poder anar introduint noves rutes i descobrint nous «secrets».

Els secrets es poden identificar des de les vies verdes amb senyals que en contenen el logotip específic. A la nostra web trobareu tota la informació per seguir les rutes.

Descobriu totes les rutes dels secrets de les vies verdes de Girona: [enllaç]

 

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc de la RIS3CAT i del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. 

 

   

       

Actualitat