Connexió del carril bici de Celrà amb Girona

 

L’àmbit territorial on es desenvolupa el projecte és el municipi de Celrà. 

Actualment hi ha un vial existent a Girona, que arriba fins al límit del terme municipal entre Celrà i Girona a l’indret del barranc de Can Vilar i la masia del mateix nom. La connexió de Celrà amb aquest vial suposarà la via més directa que unirà ambdues poblacions amb bicicleta salvant el nus de vialitat que hi ha amb la C-66, la N-II i la via del tren, i facilitarà l’ús d’aquest mitjà de transport, no només entre aquests dos municipis, si no també amb Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis. 

 

L’abast de l’actuació inclou diferents trams entre la glorieta actual de la C66 (km 30) a l’entrada sud del nucli urbà fins a connectar amb el vial existent esmentat anteriorment i que són els següents: 

– L’inici de l’actuació (PK 0+000) es situa a la rotonda de la C-66 a la confluència amb el carrer Nòria, a l’extrem oest del perímetre del nucli urbà de Celrà.

– Traçat del carril bici sobre camí existent prèviament adequat. PK 0+000 fins a PK 0+826 – Pas de creuament amb estructura per sobre Sèquia d’en Vinyals. PK 0+620.

– Tram en passera penjada del mur existent per sobre el Riu Ter. PK 0+826 fins a 1+350.

– Tram de camí nou sobre terreny pa PK 1+350 fins a PK 1+652 i enllaç amb vial existent d’accés a la masia de Can Vilar.

La llargada de l’actuació és d’uns 1.652 metres en total, dels quals uns 524 metres aproximadament discorren en passera metàl·lica penjada del mur existent per sobre el Riu Ter. 

 

El projecte dona solució a la connexió amb bicicleta entre el municipi de Celrà i el de Girona. L’àmbit on es situa el projecte és un tram que travessa la zona coneguda com el Congost al oest de la població. En aquest punt, amb una complicada orografia, es situa un encreuament i enllaç de connexió de diferents infraestructures de mobilitat. La solució adoptada suposarà la via més directa que unirà ambdues poblacions amb bicicleta salvant el nus de vialitat que hi ha amb la C-66, la N-II i la via del tren, i facilitarà l’ús d’aquest mitjà de transport, no només entre aquests dos municipis, si no també amb Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis.

 

– Tram PK 0+00

0 fins a PK 0+500: tram per calçada en convivència amb els vehicles.

– Tram PK 0+500 fins a PK 0+826: via ciclista amb tipologia de camí verd compartit amb vianants sobre camí existent prèviament adequat.

– PK 0+620: pas de creuament amb estructura sobre la Sèquia d’en Vinyals.

– Tram Pk 0+826 fins a PK 1+350: tram en passera penjada del mur existent sobre el riu Ter. La via ciclista adopta una tipologia de camí verd compartit amb vianants.

– Tram PK 1+350 fins a PK 1+625: via ciclista amb tipologia de camí verd compartit amb vianants sobre camí nou i enllaç amb el vial existent d’accés a la masia de Can Vilar.

 

Actualitat