Via verda entre els nuclis urbans de Platja d’Aro i Sant Antoni de Calonge

 

L’àmbit territorial on es desenvolupa el projecte són els municipis de Calonge i Sant Antoni i Castell-Platja d’Aro. El projecte d’obra correspon a la construcció d’un nou tram de via verda interurbana que connectarà els nuclis urbans de Calonge i Sant Antoni i Castell-Platja d’Aro, i a la vegada unirà la Ruta del Carrilet amb la del Tren Petit. 

Les obres es realitzen al sud dels termes municipals, paral·lel a un tram de la carretera comarcal de Palamós a Sant Feliu de Guíxols (C-253). A més, la implantació de la nova via verda requereix l’ampliació del pont de la carretera C-253 sobre l’accés al càmping Cala Gogo. 

En el terme municipal de Calonge i Sant Antoni, transcorre paral·lel aproximadament al litoral sud, donant accessos a diferents urbanitzacions, com la zona de Treumal, coberta de pinedes que arriben fins a tocar el mar, Forn Romà de Treumal, Torrevalentina… a tres càmpings (internacional, Cala Gogo i Treumal), diversos hotels (Park Hotel Sant Jordi Costa Brava i Hotel Cap Roig), a una zona d’equipament, la fundació Gamón… 

En el terme municipal de Castell-Platja d’Aro, la via també traça un recorregut paral·lel a la costa, i dona accés a la zona sud del veïnat Politur, als diversos accessos al camí de ronda nord, a la carretera de Circumval·lació i enllaça amb el límit nord de l’àrea comercial del centre de Platja d’Aro. 

L’itinerari total de la via projectada és de 3,3 km, incloent els trams urbans.

Les obres inclouen la construcció d’un nou tram de via verda ubicat dins dels dos municipis esmentats, fins a unir les vies verdes ja existents: la Ruta del Carrilet i la Ruta del Tren Petit. El nou itinerari de via verda s’inicia a la Platja d’Aro, a la intersecció entre la carretera de circumval·lació amb l’avinguda Cavall Bernat, i finalitza al pont sobre la riera de Calonge, a l’avinguda Andorra. El traçat de via verda es projecta de manera que pugui aprofitar-se al màxim les infraestructures, existents i l’espai disponible. Per tal d’adaptar-se a les diferents singularitats del traçat, s’ha projectat cada tram de forma diferenciada en funció de les característiques de l’entorn. L’actuació presenta 14 seccions diferents, les quals es poden resumir en dos tipologies següents: 

– Secció tipus amb paviment asfàltic, en el trams on la nova via discorre de forma paral·lela a la carretera.

– Secció tipus amb sòl-ciment, en els trams on la nova via discorre paral·lela a vorera o per zones verdes.

 

A més a més, l’actuació requereix l’ampliació del pont de la carretera C-253 sobre l’accés al càmping Cala Go-Go. Actualment, el pont de la carretera està format per un seqüència de quatre arcs de formigó, recolzats sobre tres piles i dos estreps, també de formigó. Els timpans són de fàbrica de pedra i limiten lateralment els reblerts de material terròs fins al nivell on es desenvolupa la plataforma de la carretera. Tenint en compte les característiques actuals, es planteja una solució lleugera mitjançant la col·locació d’un voladís en la vorera est, que recolzarà sobre la imposta existent i sobre una rasa formigonada que s’obrirà adjacent a la imposta.

 

Actualitat