Xarxa ciclista de connexió dels nuclis de la Vall d’en Bas

 

L’àmbit territorial on es desenvolupa el projecte és el municipi de la Vall d’en Bas. 

L’actuació fa referència als traçats Verntallat – el Mallol i Sant Esteve d’en Bas – els Hostalets que permetrà, d’una banda, connectar el municipi de Les Preses i barri de Verntallat amb l’escola Verntallat, la urbanització Verge de les Olletes, el nucli del Mallol i en un futur amb el nucli de Sant Privat. Per altra banda, l’actuació també permetrà connectar el nucli de Sant Esteve d’en Bas amb el camp de futbol i el nucli dels Hostalets d’en Bas, passant prop de la nova residència per a la gent gran El Mirador del Puigsacalm i pel monument a la Família Pagesa. En ambdós casos els trams de via ciclista proposats parteixen del traçat de la Via Verda existent, antic traçat del ferrocarril Olot – Girona, que travessa el municipi. 

 

L’actuació a desenvolupar, que s’ordena per trams, és la següent: 

Tram 1: Les Preses / carrer Pau Casals / via verda existent – escola Verntallat 347,53 m

Tram 2: Les Preses / barri de Verntallat / via verda existent – escola Vertallat 553,44 m

Tram 3: Escola Verntallat – urbanització Verge de les Olletes 780,20 m

Tram 4: Sant Esteve / c. Agutzil Ramon Martí / via verda – monument Família Pagesa 1.461,47 m Total 3.142,64 metres 

 

L’objectiu de l’actuació és millorar la connectivitat amb bicicleta a tot el municipi de la Vall d’en Bas, connectant els principals equipaments i elements generadors de mobilitat amb els diferents nuclis de població. 

L’actuació objecte de la sol·licitud forma part del projecte de connexió dels nuclis de la Vall d’en Bas a través d’una xarxa ciclista. En concret, l’actuació fa referència als traçats Verntallat – el Mallol i Sant Esteve d’en Bas – els Hostalets que permetrà, d’una banda, connectar el municipi de Les Preses i el barri de Verntallat amb l’escola Verntallat, la urbanització Verge de les Olletes, el nucli del Mallol i en un futur amb el nucli de Sant Privat. Per altra banda, l’actuació també permetrà connectar el nucli de Sant Esteve d’en Bas amb el camp de futbol i el nucli dels Hostalets d’en Bas, passant prop de la nova residència per a la gent gran El Mirador de Puigsacalm i pel monument a la Família Pagesa. En ambdós casos, els trams de via ciclista proposats parteixen del traçat de la Via Verda existent, antic traçat del ferrocarril Olot – Girona, que travessa el municipi. 

El fet d’enllaçar els nous traçats amb el traçat de la Via Verda existent permet augmentar notablement l’accessibilitat amb bicicleta, sobretot vers l’escola municipal. A través de l’actuació proposada també es millora l’accessibilitat amb bicicleta al polígon industrial La Serra, incorporant l’accés segur amb bicicleta a aquest centre productiu i de treball des de la urbanització de Verge de les Olletes i el nucli dels Hostalets. Així doncs, rere el projecte hi ha l’objectiu de millorar la connectivitat amb bicicleta a tot el municipi de la Vall d’en Bas, connectant els principals equipaments i elements generadors de mobilitat amb els diferents nuclis de població. 

 

L’actuació es divideix en quatre trams diferents, en els quals trobem les següents tipologies de via ciclista

– Carril bici bidireccional protegit amb peces separadores

– Pista bici bidireccional encintat per les dues bandes per una vorada de formigó prefabricat

– Camí verd compartit amb vianants

– Vorera bici bidireccional 

A més a més, l’actuació també inclou l’execució d’una passarel·la sobre el riu Fluvià, l’execució de la qual es proposa amb plaques de formigó pretensat.

Actualitat