Actualitat
de les rutes

Les notícies més destacades

sortida família de ciclistes amb mòbil a Cassà de la selva

Promoció del Turisme, Cultura i Noves Tecnologies dels itineraris de comarques gironines

15/10/2018

El Consorci de les Vies de Verdes de Girona participa com a soci beneficiari del PECT de Turisme “Costa Brava Pirineu de Girona: Natura, cultura i intel·ligència en xarxa”.

Els PECT (Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial)  són projectes que s’emmarquen dins una estratègia territorial predeterminada per la RIS3CAT i pel programa operatiu del FEDER Catalunya 2014 – 2020 que té com a objectiu la promoció d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori.

L’objectiu d’aquest PECT és millorar la xarxa de camins, fomentant-ne l’ús sostenible, i també, la gestió, informació, interpretació i accés al patrimoni gironí.  I a més, es pretén dissenyar i implementar un model de gestió de les destinacions turístiques que incorpori la participació activa dels agents, i el desenvolupament d’eines d’innovació oberta.

El projecte “Costa Brava Pirineu de Girona: Natura, Cultura i Intel·ligència en xarxa” compta amb un pressupost de 1.436.722,72 euros a repartir entre els socis beneficiaris que són la Diputació de Girona, com a coordinador del projecte; el Consell Comarcal de l’Alt Empordà; Consell Comarcal del Pla de l’Estany; Agència Ripollès Desenvolupament; Consell Comarcal de la Cerdanya; la Universitat de Girona; i el Consorci de les Vies Verdes. La totalitat del pressupost prové en un 50% per part del fons europeu FEDER a través de la Generalitat de Catalunya, un 25% de la Diputació de Girona i el 25% restant dels fons propis dels ens participants.

Per tal d’assolir els objectius plantejats s’han creat tres blocs de treball: xarxa de camins intel·ligents i accessibles, patrimoni obert i open tourism, que es desenvoluparan fins desembre del 2020.

El bloc de xarxa de camins intel·ligents i accessibles inclou actuacions que permetin diagnosticar l’estat de situació actual de la xarxa d’itineraris de la província de Girona, identificar nous camins que permetin millorar la connectivitat de la xarxa i la creació de productes territorials i temàtics. El bloc de treball anomenat patrimoni obert, inclou actuacions que permetin inventariar recursos i atractius patrimonials que actualment presenten dificultats d’accés i/o interpretació, per la seva dinamització i posada en valor mitjançant la implementació de noves tecnologies. I finalment, el bloc anomenat open tourism, pretén impulsar iniciatives innovadores que permetin la creació d’un sistema intel·ligent de presa de dedicions i gestió eficient de la destinació.

 

           

Et pot interessar

Serveis turístics