fbpx

Actualitat
de les rutes

Les notícies més destacades

Imatge de la presentació de l'estudi on apareix el Gerent en funcions i el consultor que l'ha realitzat

El Consorci ha presentat els resultats d’un estudi de valoració de la presència de les Vies Verdes de Girona i la ruta Pirinexus en els mercats internacionals

26/09/2019

  • L’estudi de valoració realitza una anàlisi de l’estat actual de la comercialització internacional dels productes relacionats tant amb les vies verdes de Girona com amb Pirinexus. Així mateix, es dissenya una metodologia per monitorar les futures recollides de dades.
  • S’han identificat setanta-dos productes comercialitzats per quaranta operadors turístics establerts tant en les diferents comunitats autònomes com en els països següents: Alemanya, Bèlgica, França, Noruega, els Països Baixos, el Regne Unit i els Estats Units.
  • Els productes de cicloturisme solen tenir una durada d’una setmana, són autoguiats i es dirigeixen principalment a un públic adult. A més, suposen una despesa de més d’un 35 % sobre el cost total del producte.

Aquest matí, a la sala Ferran Agulló de la Diputació de Girona, ha tingut lloc la  presentació dels resultats de l’estudi de valoració de les vies verdes de Girona i Pirinexus en els mercats internacionals. En l’acte hi han participat el gerent en funcions del Consorci de les Vies Verdes, Àngel Planas, i el director de la consultoria DCB Turisme i Desenvolupament Local, Josep Capellà.

L’estudi del Consorci de les Vies Verdes, ens local adscrit a la Diputació de Girona, és una anàlisi de caire tècnic realitzada el mes de maig passat. Està dividit en dues parts: per un costat, una valoració per part dels operadors turístics de l’estat actual de la comercialització internacional i dels productes relacionats amb les vies verdes de Girona i Prinexus, i, per l’altre, el disseny d’una metodologia per tal que el Consorci de les Vies Verdes de Girona pugui monitorar futures recollides de dades.

 

Estudi de valoració dels productes

La primera part de l’estudi se centra a identificar els operadors turístics que programen activitats a les vies verdes de Girona i Pirinexus, analitzar les característiques dels productes comercialitzats i valorar  l’impacte econòmic que tenen aquests productes en les comarques gironines.

En total s’han identificat setanta-dos productes, dels quals seixanta-dos són enfocats al cicloturisme i deu al senderisme. Aquests productes estan programats i comercialitzats per quaranta operadors turístics establerts en les diferents comunitats autònomes, així com a sis països europeus (Alemanya, Bèlgica, França, Noruega, els Països Baixos i el Regne Unit) i els Estats Units. Una dada destacable és que els operadors turístics de l’Estat espanyol s’adrecen majoritàriament a clientela internacional.

Aquesta presència en operadors turístics especialitzats té una importància cabdal, ja que donen prestigi i visibilitat alhora que permeten dur a terme una avaluació, i aporten una valuosa informació sobre les característiques i preferències dels consumidors.

Segons l’estudi, s’ha pogut comprovar que els productes comercialitzats de cicloturisme tenen unes característiques concretes. El preu mitjà dels productes és entre 500 i 1.500 € (exclosos els vols), a excepció dels Estats Units, on arriben a tenir un cost de 4.000 €. Se solen programar principalment entre els mesos d’abril i octubre en modalitat d’allotjament i esmorzar. La majoria de les estades a les comarques gironines duren al voltant d’una setmana (de 6 o 7 nits) i, pràcticament en la seva totalitat, són autoguiades i dirigides a un públic adult. Al llarg d’aquestes estades, els visitants realitzen diverses pernoctacions als municipis propers a les vies verdes de Girona o Pirinexus. Més de la meitat d’aquests productes programen les pernoctacions en aquest entorn.
Les dades extretes de l’anàlisi demostren que l’impacte econòmic que tenen els productes d’aquests operadors turístics en l’activitat turística de les comarques gironines és notable. S’estima que la despesa que els visitants poden arribar a tenir en alimentació suposa un cost complementari al producte de més del 20 %. Així mateix, la despesa que duen a terme en compres i comerços de la zona implica un import addicional del 15 % sobre el cost total del producte.

A partir dels resultats obtinguts s’han estudiat dos possibles escenaris relacionats amb l’impacte econòmic d’aquests productes. En el primer, tenint en compte que el tant per cent de sortides confirmades o programades fos d’un 30 %, en el cas de les individuals, i d’un 50 %, en el cas de les de grup, l’impacte estimat total al territori seria d’1.357.654 €. En el segon, tenint en compte que el tant per cent de totes les sortides confirmades o programades fos d’un 50 %, l’impacte econòmic sobre les comarques gironines seria de 2.040.225 €. Pel que fa als productes de senderisme, les xifres variarien substancialment. En el primer escenari (30 % / 50 %) l’impacte econòmic seria de 175.548 € i en el segon (50 %), de 200.081 €.

 

Disseny d’una metodologia de recollida i difusió d’indicadors

La segona part de l’estudi se centra en l’establiment d’una metodologia de recollida i difusió d’indicadors que té com a principal objectiu el monitoratge de futures recollides de dades per part del Consorci de les Vies Verdes de Girona.

Aquesta metodologia estableix diferents tipus d’indicadors d’on s’haurien d’extreure les dades, així com la seva periodicitat. D’aquesta manera, per una banda,  s’estableix un tipus d’indicadors periòdics dels quals s’hauria de fer una recollida d’informació mensual i/o trimestral i, per altra banda, un altre tipus d’indicadors de caràcter bianual, anual o quadriennal.

Entre els indicadors periòdics trobem la demanda d’informació a les oficines de turisme dels municipis integrants en el Consorci, les visites a equipaments situats en els itineraris tant de les vies verdes com de Pirinexus o el seguiment d’esdeveniments i xarxes socials, entre d’altres.

Pel que fa als indicadors d’una periodicitat més prolongada, trobem els sistemes d’indicadors de destinacions de referència (bianual), la presència en catàlegs i webs de les entitats de promoció (anual), o els qüestionaris a visitants, empreses i població local (quadriennal), entre d’altres.

 

Imatge: Diputació de Girona

Resum de l’estudi

Et pot interessar

Serveis turístics