fbpx

Actualitat
de les rutes

Les notícies més destacades

Reparació del ferm de la via verda

La Diputació de Girona aporta 600.000 euros per a millores en connexions i manteniment de vies verdes

23/10/2020

El finançament extraordinari es mantindrà fins el 2021

La Diputació de Girona ha aportat durant l’exercici 2020 un finançament extraordinari de 600.000 euros al Consorci de les Vies Verdes per a inversions en obres i  accions generals de manteniment de les vies verdes de Girona. Aquest ajut es va acordar l’agost del 2017 mitjançant la subscripció d’un protocol que establia el finançament extraordinari d’accions a la xarxa de vies verdes entre els anys 2018-2021.

Les actuacions principals en inversions per al manteniment i la millora de les rutes es destinen a millorar les connexions entre Campdevànol –  ruta del Ferro i del Carbó – ruta del Carrilet I, i entre la ruta del Carrilet II i la ruta del Tren Petit. Aquestes obres es realitzen amb l’objectiu de facilitar la connectivitat entre trams existents.

També s’ha invertit en la renovació de la senyalització de les rutes del Ferro i Carbó, i Carrilets I i II (s’han canviat 283 senyals al llarg de 109 km de ruta),  la incorporació de sauló estabilitzat a Sant Feliu de Guíxols, el formigonat de la baixada de Can Guetes (Ripoll), i la reparació de mobiliari urbà amb fusta d’acàcia a Ripoll, Sant Feliu de Pallerols i Llambilles. En aquest paquet de millores, està projectada la construcció d’una escala d’accés a la llera de la Muga des del pont Vell, i la instal·lació de l’enllumenat públic a la via ciclista del Ter entre Llanars i Camprodon.

Amb aquest ajut, es financen diverses tasques de manteniment habituals, com la formació de vorals i el manteniment de l’amplada del ferm, el buidatge de papereres, la col·locació de senyals i pilones, i la sega dels trams de les vies verdes i del tram de ruta Pirinexus de Palafrugell a la Jonquera, i de Sant Joan de les Abadesses a Molló.

L’aportació també inclou part de les despeses del personal propi de l’ens.

Imatges relacionades:

Col·locació de nova senyalització alertant a vehicles la presència de bicicletes, Ruta del Ferro i Carbó, St. Joan Abadesses
Renovació senyals a ruta Tren Petit a Palamós (abans i després)

Poda vegetació i enretirar arbres caiguts

Baixada de Can Guetes (Ripoll) , abans, durant i després de les obres

Et pot interessar

Serveis turístics