Distància entre poblacions

Rutes Vies Verdes de Girona

Quilometratge entre poblacions a les vies verdes de Girona (2017): Pdf amb Km: rutes Ferro i Carbó, tram d’enllaç, Carrilet I i II, Tren Petit.

Quilometratge detallat Ruta del Carrilet I i II:  Pdf amb km Sant Feliu de Guíxols – Olot

Actualitat