Normativa CVVGi

Reglament d'usos

El present reglament conté el règim d’usos de les vies verdes que gestiona el Consorci Vies Verdes de Girona, així com el procediment d’autorització d’usos compatibles amb les vies verdes i les normes de circulació.

Aquesta reglamentació resulta necessària a mostra de l’experiència adquirida al llarg d’aquests anys de funcionament de les vies verdes i per tal de donar coneixement als usuaris de les mateixes del règim d’ús i de les possibilitats d’obtenir autoritzacions compatibles seguint el procediment establert.

Publiquem la darrera actualització, acordada el 9 de març de 2023 i publicada al BOP Núm. 64 – 31/03/2023.

Ordenança reguladora usos vies verdes i altres rutes CVVGi – 2023

Ordenances fiscals

Edicte sobre l´aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals – 2015. Publicat al Butlletí Oficial de la província de Girona número 251 – 31 de desembre de 2015.

Ordenances_fiscals_-_modificacions_BOP_2015251012308

Estatuts

Estatuts aprovats en data 04/2002 (acord del ple de la Diputació de Girona d´aprovació del projecte d’estatuts) i modificats i publicats en data 09/03/2023 a BOP 66 (Núm. edicte 2637 · Data 04-04-2023)

BOP_Estatuts 2023_modificats

Actualitat