Consulta altres incidències vigents

NOU GESTOR D’INCIDÈNCIES

Si teniu qualsevol #incidència per comunicar-nos, d’ara en endavant heu de fer servir un GESTOR D’INCIDÈNCIES habilitat pel Consorci. tuit.cat/j6qop

Aquest enllaç us durà al sistema, on us haureu de donar d’alta, una sola vegada, de forma senzilla. Gràcies!

Actualitat