Connectivitat entre les rutes de la Vall del Ter i la Vall del Llémena (Bescanó – Sant Gregori)

 

L’àmbit territorial on es desenvolupa el projecte són els municipis de Bescanó i Sant Gregori. 

Les actuacions a desenvolupar són les següents: 

– Construcció d’una nova passarel·la per a vianants i ciclistes que permeti la connectivitat entre la Vall del Ter (Bescanó) i la Vall del Llémena (Sant Gregori) i cap a la via verda de la ruta del Carrilet (al sud) i la via verda del Camí Ral (al nord) El riu Ter delimita els dos termes municipals, per tant la passera es troba meitat i meitat sobre els dos termes, si bé per la banda de Bescanó ja connecta directament amb el nucli urbà, que és l’origen de bona part del flux de demanda dels usuaris que travessen a peu o en bicicleta l’actual pas provisional abans explicat. El camí ja existent des del nucli de Bescanó per accedir fins al riu és el camí que hi ha entre les granges de Batllori i d’en Ribes. El pas se situaria a continuació d’aquest accés, paral·lel al gual provisional que existeix actualment i aproximadament a uns 20 metres aigües avall del gual actual. L’accés des del marge dret (costat de Bescanó) es farà amb una rampa paral·lela al riu Ter, situada cap a aigües avall. L’accés des del marge esquerra es construiria seguint l’alineació de la passera en sentit perpendicular al riu, per tal de connectar directament amb el camí de terra.

– Adequació de la via ciclista entre Bescanó i Sant Gregori amb restricció del trànsit rodat, que inclou la senyalització urbana i rural per facilitar la connectivitat i seguretat entre ambdós municipis . Les actuacions a dur a terme serien: 

  • actuacions dins del nucli de Sant Gregori, nucli zona de l’església i zona esportiva.
  • actuacions zona de camí vora la xona esportiva municipal.
  • actuacions zona pont sobre la Llémena.
  • actuacions per l’arranjament del camí existent per a construir zona de carril bici entre Sant Gregori i Bescanó.

El projecte pretén desenvolupar i millorar la mobilitat quotidiana interurbana i la intermobilitat de l’àmbit d’actuació, alhora que connecta i fa inclusió de la via ciclista a diverses rutes i xarxes de vies ciclistes que vertebren la mobilitat sostenible a la comarca del Gironès i a la província de Girona. L’actuació connecta de forma directa diferents nuclis de població (Sant Gregori i Bescanó) i permet l’accessibilitat a polígons industrials i grans centres generadors de mobilitat ubicats al llarg del traçat, tals com el Polígon Industrial de Joieria, el de Domeny de Sant Gregori i el sector industrial Pla de Montfullà i Polígon Industrial Torre de Mirona de Bescanó, així com la zona esportiva de Sant Gregori, contribuint a una mobilitat baixa en carboni, segura i sostenible reduint l’emissió CO2.

 

En concret, el projecte inclou les actuacions següents: 

– Construcció d’una nova passarel·la per a vianants i ciclistes que permeti la connectivitat entre la Vall del Ter (Bescanó) i la Vall del Llémena (Sant Gregori), així com cap a la via verda de la ruta del Carrilet (al sud) i la via verda del Camí Ral (al nord)

– Adequació de la via ciclista de Bescanó i Sant Gregori. L’itinerari discorrerà per camins existents on es restringirà el trànsit rodat. La via serà del tipus camí verd compartit amb vianants.

– Millora de la senyalització urbana i rural per facilitar la connectivitat i seguretat entre Bescanó i Sant Gregori.

 

Actualitat