Connexió de la Via Verda des de Sant Joan de les Abadesses fins a la Vall de Bianya (tram Sant Joan – Pont de Planàs)

 

L’àmbit territorial on es desenvolupa el projecte és el municipi de Sant Joan de les Abadesses. Actualment, la connexió a peu o amb bicicleta entre les poblacions de Sant Joan de les Abadesses i la zona de la Garrotxa no està resolta i es realitza per la pròpia carretera, que tot i no tenir un trànsit molt important, no és el més adequat per a una via verda. Es tracta de l’anomenada carretera de Santigosa (amb codi GI-521) que s’inicia en un trencant de la carretera N-260 (Eix Pirinenc) en el seu pas pel nucli de Sant Joan de les Abadesses, a una alçada de 773 metres. A partir d’aquest punt, la carretera s’enfila per la Vall de la Riera d’Arçamala fent diversos revolts fins a assolir en primer terme la collada de Santigosa situat a 1.057 m i més endavant el coll de Coubet a 974 metres. 

La via verda s’inicia al nucli de Sant Joan de les Abadesses, en l’encreuament entre la carretera N-260 (Eix Pirinenc) i la carretera GI-521, que uneix la localitat de Sant Joan de les Abadesses amb el Coll de Sentigosa i el Coll de Coubet. A partir d’aquest punt, la via verda transcorre de forma paral·lela a la carretera i pel seu costat oest durant 2.885 metres fins arribar al pont del Planàs, al PK 8+300 de la carretera. 

El traçat segueix en paral·lel a la carretera GI-521 pel marge sud-oest, aprofitant els sobrants i zones verdes existents fins al PK 8+400, on es realitzarà un encreuament amb la carretera per tal realitzar la connexió amb el següent tram que es preveu segueixi pel camí del Planàs direcció la Vall de Bianya.

 

El projecte proposa executar la connexió de la via verda del tram entre Sant Joan i el pont del Planàs i permetrà connectar la via ciclista projectada des del Pont del Planàs fins al terme d’Olot i la Vall de Bianya. L’objectiu de la construcció del nou tram de via verda interurbana és connectar els nuclis urbans de Sant Joan de les Abadesses i Olot i la zona de la Vall de Bianya, i a la vegada unir la Ruta del Ferro i del Carbó amb la Ruta del Carrilet. 

Es proposa una secció tipus camí verd d’amplada constant i que presenta un traçat paral·lel a la carretera GI-521 pel marge sud-oest, aprofitant els sobrants i xones verdes existents fins al PK 8+400, on es realitzarà un encreuament amb la carretera per tal de realitzar la connexió amb el següent tram que es preveu segueixi pel camí del Planàs direcció la Vall de Bianya. 

El projecte adopta diverses solucions en funció de la orografia concreta del terreny de cada situació. Així, hi ha trams on cal consolidar nous talussos o construir petites estructures de formigó o gabions per permetre el pas de la via verda, i hi ha altres trams on l’amplada actual del marge de la carretera és suficient com per permetre la implantació de la nova via. En d’altres situacions, el projecte proposa la construcció de diverses passeres amb estructura metàl·lica i paviment de fusta sintètica. El projecte inclou també l’adaptació de les barreres de seguretat de la carretera a les noves condicions i la instal·lació de baranes de seguretat per a la via verda. 

 

Actualitat